telefoon:

0647029852

email:

jmoen@wxs.nl

4 Prof. dr. Jan Moen (1946) is hoogleraar Management en Organisatie in de gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg/Tranzo departement. Daar is hij programmaleider van het 'Stolte Invitational Programme'.

Bij de Erasmus Universiteit (iBMG) is hij docent van het MBA Health programma, waar hij tot voor kort programmaleider was (www.erasmuscmdz.nl). Tevens is hij docent bij de leergang Management voor Medici, aangeboden door de Universiteit van Tilburg/Tranzo departement en de Academie voor Medisch Specialisten (www.academiemedischspecialisten.nl).

Zijn onderzoek richt zich op leiderschap, in het bijzonder op het functioneren en disfunctioneren van bestuurders en managers in de gezondheidszorg. Daarnaast is hij meer dan 25 jaar part-time als adviseur werkzaam.

 

 

 

 

4 Advisering

Meer dan 25 jaar is Jan Moen part-time als zelfstandig organisatie-adviseur werkzaam. Zijn aandachtsgebieden betreffen:

  • Coaching van directeuren/bestuurders
  • Begeleider van veranderingsprocessen
  • Teambuilding (beleidsdagen managementteams)
  • Strategie-ontwikkeling
  • Conflictbemiddeling, met name tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
  • Het medisch-geÔntegreerd bedrijf
  • Lezingen over leiderschap, medisch-geÔntegreerd bedrijf en veranderingsprocessen
  • Het spelconcept van toezicht houden

Levenslessen over coachen / rubriek Bovenkamer Zorgvisie:

naar boven

 

 

 

4 Postdoctorale managementprogrammaīs

Tranzo werkt vanuit de Universiteit van Tilburg aan de transformatie van de zorgsector. In het kader daarvan biedt Tranzo een aantal leergangen voor bestuurders, directeuren en professionals in de zorgsector aan. Jan Moen is programmaleider van de volgende leergang:

4 Stolte Invitational Programme (leergang 19)!

Een kleine groep van 13 (leden van Raden van Bestuur) volgt op uitnodiging een programma van een jaar. De nadruk in deze leergang ligt vooral op gedrag en creativiteit. Bestuurders worden gestimuleerd op een niet traditionele wijze te kijken naar hun management en organisatiewerkelijkheid. Men leert kritisch kijken naar de eigen leiderschapsrol. De deelnemers houden elkaar een spiegel voor (via intervisie).

Voor meer informatie kunt u onze website www.tranzo.nl bezoeken en/of contact opnemen met mevrouw Emely Scharbaai (013 4663628 of e.m.scharbaai@uvt.nl).

naar boven

 

 

 

4 Onderzoek

De onderzoekactiviteiten zijn gericht op leiderschap (management behaviour), in het bijzonder op het functioneren en disfunctioneren van managers in de gezondheidszorg.

 

4 vergroot de kaft

4 bestel dit boek

 

De Bovenkamer

Via dit boekje betreedt u de bovenkamer van de zorgbestuurder. Het is daar een drukte van jewelste. Zorgbestuurders zijn bezige bijen. Meestal zijn zij meer dan 60 uur per week bezig met een scala aan uiteenlopende activiteiten. De trein dendert door. Soms staan zij aan het stuur, dan weer rennen zij er hijgend achteraan. Af en toe stappen zij uit de hectiek om in alle rust te reflecteren op wat er Ďallemaal speeltí. Velen zochten daardoor de coachingspraktijk van Joep Choy of Jan Moen op.

Samen met hun coaches nemen de zorgbestuurders plaats in de zaal om het totale stuk, waarin ze dagelijks de hoofdrol spelen, te kunnen (over)zien. Choy en Moen zitten naast hen, kijken mee en leveren commentaar. De bestuurders eisen kritisch commentaar van hen, want ze worden al genoeg naar de mond gepraat in hun organisaties. Ze verlangen van de coaches een ander zicht op hun eigen rol en op hun organisatie. In dit boekje vertellen deze in 22 columns wat bestuurders hun in de afgelopen jaren hebben toevertrouwd en hoe zij daarop hebben gereageerd.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
- Context van de zorgbestuur

Relatie tussen bestuurders
- Benutten van verschillen
- Strijd in de bestuurskamer
- Elly en de rode mannen
- Botsende bestuurders
- Gelijk maar toch anders
- Machtsstrijd

Relatie tussen bestuurder en anderen binnen de organisatie
- Druk, druk, druk
- Innerlijke zoektocht
- De valkuil van het eigen gelijk
- Eenzaamheid aan de top
- Conflict met je baas
- Angst voor controleverlies
- Overlevingsangst
- Worstel en kom boven
- Leren communiceren

Relatie bestuurder met raad van toezicht
- Gelukkige val van narcistische ladder
- Regie over jezelf
- Binnenstebuiten
- De jas van de bestuurder
- Stoelendans
- Hoogspanning
- Litteken na ontslag

De auteurs van zijn Joep Choy, organisatieadviseur en psycholoog-psychotherapeut Choy consultans BV en Nisto BV en Jan Moen, hoogleraar Management en Organisatie in de Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg (Tranzo departement).

naar boven

 

 

 

4 vergroot de kaft

4 bestel dit boek

 

Kleur bekennen, kleedkamergesprekken over leiderschap

In de 21ste eeuw worden hoge eisen gesteld aan leiderschap en het afleggen van verantwoording daarover. Door economische en maatschappelijke ontwikkelingen komen bestuurders tegenwoordig onder een vergrootglas te liggen en wordt het publieke fileermes gehanteerd. Leiderschap wordt flink op de proef gesteld.

 

Dit betekent dat je er als leider niet aan ontkomt om jezelf de maat te nemen. Duidelijk is dat je maar beter zelf verantwoording kunt nemen en afleggen voordat je ter verantwoording wordt geroepen. Hoe je dat kunt doen en welke meetlat je daarbij kunt hanteren, is het onderwerp van dit boek. Het bevat oefeningen en tips voor hoe je je leiderschapsstijl kunt analyseren en veranderen.

 

Met dit boek willen we ingrediŽnten aanreiken voor een plan dat je verder leidt naar succesvol en effectief leiderschap. Het ontwikkelen van goed leiderschap is hard werken: jezelf er voortdurend van bewust zijn dat jouw gedrag er het meeste toe doet, en het besef dat alleen jijzelf het belangrijkste instrument bent voor wat je wilt bereiken.

 

Kleur bekennen is vooral praktijkgericht en bevat herkenbare beschrijvingen van ervaringen van leidinggevenden, naast wetenschappelijke inzichten aan de hand van leiderschapsliteratuur.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, schreef het Woord vooraf.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1. Inleiding
2. Leiderschap in de schijnwerpers
3. De kleur van leiderschap
4. De inspiratiebron van andere auteurs
5. Leiderschapsdimensies ontrafeld
6. De mentale kaart voor leiderschap
7. Cultuur en leiderschap
8. Kleedkamergesprekken
9. Wanneer van baan veranderen
10. Op weg naar effectief gedrag: tien leiderschapstips

 

De auteurs zijn Jan Moen, hoogleraar Management en Organisatie in de Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg (Tranzo departement) en Paul Ansems, ziekenhuisdirecteur, coach en onderzoeker.

naar boven

 

 

 

4 vergroot de kaft

4 bestel dit boek

 

De auteurs laten in dit boek hun fascinatie zien rond het thema leiderschap. Zij hebben hun doorleefde organisatie-ervaring, inzichten in de praktijk en theoretische perspectieven gebundeld tot een systematisch en herkenbaar boek.

De praktijk van alledag leert dat van managers veel wordt gevergd. Veel hangt af van hoe de manager omgaat met zijn verantwoordelijkheid en vooral met zijn kijk daarop. Maar ook hoe hij omgaat met zijn verantwoordelijkheid en vooral met zijn kijk daarop. Maar ook hoe hij omgaat met zichzelf. Het gaat daarbij om de vaardigheid een zodanige denkstijl en handelingsrepertoire op te bouwen en te hanteren, dat de directeur de juiste interventies op het juiste moment weet te plegen.

Er wordt veel van de kwaliteiten van een directeur geŽist. Als leidinggevende functioneert hij binnen een beweeglijk krachtenveld waar hij niet alleen coach is, maar ook scheidsrechter, competitieleider en een van de spelers in het veld: hij komt zichzelf op veel manieren tegen. Dit betekent dat de directeur bijzonder veel aandacht moet schenken aan het onderhoud van zijn eigen handelingsrepertoire.

Het succes van de organisatie hangt sterk af van het gedrag van de leider(s) en van de effectiviteit waarmee zij de mensen in de organisatie weten aan te zetten tot presteren en weten te motiveren en inspireren. In dit boek komen aan de orde de succes- en faalfactoren van leiders, de cultuur waarbinnen een leider werkt en de rol van de leidinggevende bij veranderingsprocessen. Maar vooral hoe hij als manager in de hedendaagse dynamiek van organisaties kan leren om beter te leiden. De aandacht voor het persoonlijk ontwikkelingsplan van een directeur, onder andere in termen van coaching en intervisie, is daarop een antwoord. Hierbij komen praktische aanbevelingen aan bod voor het aanscherpen van het eigen handelingsrepertoire.

De effectieve directeur moet kunnen schakelen in zijn gedrag, levelen met zijn medewerkers, snorkelen om de onderstromen in zijn organisatie te ervaren en verbinden om zijn visie uit te dragen. Het aan de top overleven en de dynamiek meester blijven vergt dus een plan voor persoonlijke ontwikkeling en voortdurende alertheid van de directeur. Zo houden de auteurs directeuren, bestuurders en managers een spiegel voor om meer inzicht te krijgen in de eigen onzekerheden, overtuigingen en angsten, sterke en zwakke punten. De kunst en vaardigheid van het leiden staan daarmee centraal.

Dit 'Brevet van leiderschap' is niet alleen interessant voor bestuurders en directeuren. Het boek is ook boeiend voor managers en leidinggevenden in andere echelons in de organisatie en vanzelfsprekend voor commissarissen en toezichthouders. Ook biedt het boek voor studenten die zich interesseren in het managersvak een aardig kijkje in de keuken van de directiekamer.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1. Inleiding
2. Succesvol en falend leiderschap
3. Organisatiecultuur
4. Hoe veranderen?
5. InterveniŽren in veranderingsprocessen
6. Leiderschapsdilemma's
7. Reflectie en persoonlijke verandering
8. Voorbeelden van een coachingtraject
9. Het eigen handelingsrepertoire aanscherpen

De auteurs van "brevet van leiderschap" zijn Jan Moen, hoogleraar Management en Organisatie in de Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg (Tranzo departement) en Paul Ansems, ziekenhuisdirecteur, coach en onderzoeker.

naar boven

 

 

 

 

 

 

'Soms horen directeuren in de zorgsector de baby niet huilen, met voor hen fatale gevolgen.

Leiden of lijden? gunt de lezer een blik in de keuken van de directeur, maar is geen kookboek. Centraal staan de problemen die managers in de zorgsector ervaren bij de invulling van hun functie en het handelingsrepertoire dat hen ter beschikking staat. Uniek zijn de interviews met ontslagen directeuren en personen uit hun omgeving. Deze geven inzicht in de dynamiek van het falen. Evenzeer uniek is dat tien directeuren gedurende twee jaar zijn geobserveerd in hun dagelijks functioneren. We zien wat er zich afspeelt binnen de muren van de directiekamer en wat de succesfactoren zijn van een effectieve manager. het meekijken over de schouders van de auteurs geeft zicht op organisatieconflicten, beleidsontwikkelingen en op de dilemma's waarmee de directeur zich geconfronteerd ziet.

Een zeer lezenswaardig en herkenbaar boek voor managers en bestuurders in de gezondheidszorg en daarbuiten. En vanzelfsprekend voor leden van Raden van Toezicht en studenten. Het verschaft inzicht in gedrag bij succes en falen. het laat zien hoe je om kunt gaan met eigen angsten en onzekerheden, hoe je een ontslagtraject kunt ondergaan en hoe je op het eigen managementgedrag kunt reflecteren. Leiden of lijden/ maakt duidelijk dat het handelingsrepertoire van de manager zijn kracht ontleent aan schakelen, levelen, spiegelen en verbinden. Zo biedt dit boek spiegel, ondersteuning en preventiegids ineen'

De auteurs zijn Jan Moen, hoogleraar Management en Organisatie in de Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg (Tranzo departement), onder meer bekend van zijn boek Koorddansen zonder vangnet, Paul Ansems, ziekenhuisdirecteur, coach en onderzoeker, Jeannet Hanse, onderzoeker en Marc Vintges, directeur van een woningbouwvereniging.

ISBN 90 232 2322 X, 2002, 3e druk.

naar boven

 

 

design by ajdee